ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &​ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αναλαμβάνει τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς και τον σχεδιασμό και αναθεώρηση των ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σε συνεργασία με τη ΔΑ ΕΣΠΑ – ΔΑΜ.

Ενημερωτική Ημερίδα / Τεχνική Κατάρτιση στο πλαίσιο της Framework Agreement to support the activities of the EIB Project Advisory Support Team LOT 2: Environment and Energy Sectorial Ad-Hoc Support to the Environment and Energy Sections in Greece AA-010905-001

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Ημερίδας στα ελληνικά και αγγλικά (english)

Κατεβάστε τις Παρουσιάσεις Ημερίδας: