ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Επηρεαζόμενες Περιοχές

Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία θέτει ως προτεραιότητά του:

  • τη στήριξη επενδύσεων που θα συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά στον οικονομικό μετασχηματισμό αυτών των περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της καθεμιάς και
  • την ενδυνάμωση των εργαζομένων και γενικά του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.