ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Νησιά Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτη

Το όραμα και οι πυλώνες ανάπτυξης που ανέδειξε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΔΑΜ) προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις επηρεαζόμενες περιοχές σύμφωνα με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τις επιλεξιμότητες του.

Για τα νησιά Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι το «πρασίνισμα» των νησιών, η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από την αλυσίδα αξίας της «καθαρής ενέργειας» και η μεταστροφή και περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας προς πιο βιώσιμα και καινοτόμα πρότυπα με βάση τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.