ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

09/01/2024: Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας

Ημερομηνία έκδοσης: 09/01/2024

Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/01/2024

Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/02/2024

Δικαιούχος: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.5.1

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 €.

Η Δράση με τίτλο «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και διεύρυνση ωραρίου εξυπηρέτησης των ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών Κοινωνικής Ένταξης και μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας» εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.5 του ΠΔΑΜ 2021-2027 που αφορά στην Κοινωνικοοικονομική ένταξη, με έμφαση σε άνεργους νέους, άνεργες μητέρες, μακροχρόνια ανέργους, οικονομικά μη ενεργά άτομα, άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας & κοινωνικό αποκλεισμό, κ.λπ.

Η Δράση περιλαμβάνει μία δέσμη ενεργειών, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας, στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης, την προετοιμασία των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία για τη βιώσιμη είσοδό τους στην αγορά εργασίας (ενδυνάμωση), στην στόχευση της αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και της περιθωριοποίησης των νέων, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων, με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την κοινωνικοποίησή τους.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Ε-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6006870