ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

23/02/2024: «Green HiPo – Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στην αλυσίδα αξίας των τεχνολογιών υδρογόνου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων κυψελών καυσίμου και συστημάτων ηλεκτρολυτών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Hμερομηνία έκδοσης: 23/02/2024

Πρώτη ημέρα υποβολής: 23.02.2024 και ώρα 18.00

Τελευταία ημέρα υποβολής: 22.04.2024 και ώρα 13.45

Το έργο αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation – RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη/αξιοποίηση (First Industrial Deployment – FID) καινοτόμων συστημάτων Κυψελών Καυσίμου και Ηλεκτρολυτών. Αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/Important Project of Common European Interest (IPCEI)* «Hy2Tech», που έχει στόχο την προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης αλυσίδας αξίας των τεχνολογιών υδρογόνου. Το έργο Green HiPo περιλαμβάνει τη δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων Κυψελών Καυσίμου (ΚΚ) και συστημάτων ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, το έργο Green HiPo θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης πιλοτικής μονάδας παραγωγής για την κατασκευή συστημάτων Κυψελών Καυσίμου και συστημάτων Ηλεκτρολυτών.

Τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:
ADVANCED ENERGY TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ADVANCED ENERGY TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.)

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.1.7

Προϋπολογισμός: 24.000.000 ευρώ

Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 45 ΑΘΗΝΑ, 10556

Τηλ.: 2160046100

Email: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση – Ορθή Επανάληψη (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης