ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ

Δεδομένα Προγράμματος

Σύμφωνα με το άρθρο 42 “Διαβίβαση δεδομένων” του Κανονισμού (ΕΕ) 1060/2021 η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και δημοσιεύει όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο του Προγράμματος.

  1. Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Δεκεμβρίου 2023
  2. Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Οκτωβρίου 2023
  3. Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Αυγούστου 2023
  4. Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Ιουνίου 2023
  5. Συγκεντρωτικά Δεδομένα Προγράμματος Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ