ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

SELECTED PROJECTS

Τίτλος: Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στο B. Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 6001261 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001205 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 6001202 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001150 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση ανέργων Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001122 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001146 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενισχύοντας την Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» με Κωδικό ΟΠΣ 6001158 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στη Περιφέρεια της Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001140 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 6001164 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001061 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001156 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001123 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001123 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Απόρριψη της Πράξης «Οριζόντιες δράσεις για την ολιστική αντιμετώπιση της ανεργίας στις περιοχές Παρέμβασης του Προγράμματος ΔΑΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 6001159 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001151 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001151 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Πρόσκληση

4.2.1 Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ