ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δυτική Μακεδονία

Το όραμα και οι πυλώνες ανάπτυξης που ανέδειξε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΔΑΜ) προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις επηρεαζόμενες περιοχές σύμφωνα με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τις επιλεξιμότητες του.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι η μετατροπή της σε «εναλλακτικό κόμβο καθαρών μορφών ενέργειας» και η προσέλκυση επενδύσεων σε νέους και δυναμικούς τομείς εθνικής σημασίας.