ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Μεγαλόπολη & Δήμοι Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας

Το όραμα και οι πυλώνες ανάπτυξης που ανέδειξε ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΔΑΜ) προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις επηρεαζόμενες περιοχές σύμφωνα με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και τις επιλεξιμότητες του.

Για την περιοχή της Μεγαλόπολης & τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, κεντρικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι η ανάδειξη της σε «πόλο επιχειρηματικότητας» με έμφαση σε νέες και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες γύρω από την αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας (αγροδιατροφή, κυκλική και ψηφιακή οικονομία).