ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

27/9/2023: Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)

Ημερομηνία έκδοσης: 27/09/2023

Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής:

Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/11/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/4/2024

Δικαιούχοι: 1)Ενεργειακές κοινότητες του ν. 4513/2018 2)Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε) και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) του ν. 5037/2023

Κωδ. Πρόσκλησης: : 2.2.1

Προϋπολογισμός: 41.795.000,00.

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για υλοποίηση έργων ενεργειακού ή/και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και στην προώθηση της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, για αυτοπαραγωγή.

Πληροφορίες: κα. Έλλη Κρασσοπούλου, Ε-mail: ekrassopoulou@mou.gr

Σημαντική Ενημέρωση

Πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία

1η Τροποποίηση

2η Τροποποίηση

Συνημμένα αρχεία 2ης Τροποποίησης

NEO :

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων