ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ

22-12-2023: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού για τη δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο

Ημερομηνία έκδοσης: 22/12/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/12/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/02/2024

Δικαιούχος: ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΟΙΧΑΛΙΑΣ)

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.1.3

Προϋπολογισμός: 21.184.000,00 €.

Η παρούσα δράση επικεντρώνεται σε δύο κυρίως κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της 4ης Προτεραιότητας του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
– Στην κατηγορία παρέμβασης 2 «Προώθηση της απασχόλησης», ιδίως όσον αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ανέργους, μακροχρόνια ανέργους, κυρίως μέσα από προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής/κατάρτισης σε δεξιότητες που σχετίζονται με το νέο υπόδειγμα της περιφερειακής οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε πράσινες & ψηφιακές δεξιότητες και προώθησης της επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, ιδίως στον τομέα των ΑΠΕ, των ΤΠΕ, της κυκλικής οικονομίας και του περιβάλλοντος.
– Στην κατηγορία παρέμβασης 3 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων & επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού», ιδίως όσον αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, οι ΤΠΕ, οι περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις & η κυκλική οικονομία και σε λοιπές βιομηχανικές ειδικότητες, βάσει των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Ε-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση

Συνημμένα Αρχεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ