ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

Σημαντική Ενημέρωση: Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση Στήριξη «Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)»

Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση Στήριξη «Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)».

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. α/α 1626 Πρόκληση με τίτλο: «Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)» τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων. Οι νέες ημερομηνίες είναι:

• Ημερομηνία έναρξης υποβολών : 27-11-2023
• Ημερομηνία λήξης υποβολών : 29-04-2024

Στο επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί τροποποιημένη Πρόσκληση που θα αφορά στις
ενότητες:

2. Περιεχόμενο Πρόσκλησης
3. Επιλεξιμότητα
4. Οδηγίες υποβολής προτάσεων
8. Ειδικοί όροι