ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σημαντική Ενημέρωση: Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση Στήριξη «Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)»

Νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων στη Δράση Στήριξη «Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)». Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. α/α 1626 Πρόκληση με τίτλο: «Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)» τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων. Οι νέες ημερομηνίες είναι: • […]