ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-Working Spaces)» με Κωδικό ΟΠΣ 6000709 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ