ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

Σημαντικό ενδιαφέρον για την παρουσίαση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 στην Πελοπόννησο.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024 –  Τον ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες συνέχισε  η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), η οποία σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), διοργάνωσε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα τις Προσκλήσεις προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στη Μεγαλόπολη  και στην Τρίπολη.

Οι εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκαν στην   Πελοπόννησο από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ – ΔΑΜ, ανέδειξαν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες μιας σειράς Προσκλήσεων οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά  στην ανάπτυξη  των τοπικών οικονομιών  αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των εν λόγω περιοχών.

Ο  Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα πλέον από τον σχεδιασμό περνάει στην πράξη, δεν συζητάμε θεωρητικά αλλά ουσιαστικά. Είναι πολύ υψηλές οι δυνατότητες επιδότησης που έχουν οι επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα φτάσει στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις μεσαίες στο 60% και για τις μεγάλες στο 50%. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού, που θα εργαστεί στον Δήμο Μεγαλόπολης. Μας ενδιαφέρει να γίνουν οι περιοχές ανταγωνιστικές και σύγχρονες, και να δημιουργήσουμε βιώσιμες επενδύσεις».

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι Δήμαρχοι Τρίπολης και Μεγαλόπολης κκ. Τζιούμης και Μιχόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής και σημαντικοί εκπρόσωποι της τοπικής  αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πλαίσιο των νευραλγικών αυτών ενημερωτικών πρωτοβουλιών έγινε αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων, ενώ ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία απαντήθηκαν   ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις που συζητήθηκαν  ήταν:

 
  • Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),
  • Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και το
  • Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
 

Το σύνολο των ενημερωτικών εκδηλώσεων ολοκληρώνεται στην Αθήνα στις 04 Μαρτίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Για να  διασφαλιστεί η συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις της  Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν on line τη σχετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής.