ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

Νέο επίσημο κανάλι του ΕΣΠΑ Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε τη νέα επίσημη σελίδα του Προγράμματος ΕΣΠΑ – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 στο LinkedIn στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/espadam-linkedin