ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στην Τρίπολη στις 10 Ιουλίου 2023

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στην Τρίπολη στις 10 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο της 1 ης επίσημης συνεδρίασης της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Πελοποννήσου / Μεγαλόπολης.

Στις 10 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου η 1 η επίσημη συνεδρίαση της νεοσύστατης Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Πελοποννήσου / Μεγαλόπολης, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ κ. Καλλίρη και συνεργατών του.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν διαδικτυακά και τα στελέχη της Γεωγραφικής Μονάδας για την Ελλάδα & την Κύπρο στην Γενική Δ/νση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρ. Επιτροπής που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΔΑΜ και του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο κ. Καλλίρης κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε καταρχάς στον κομβικό ρόλο αυτής της Επιτροπής, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ με απώτερο στόχο την ενεργή συμμετοχή των αρχών, των φορέων και των πολιτών της περιοχής στην υλοποίηση και αναμόρφωση, όπου απαιτείται, του εγκεκριμένου σχεδιασμού ΔΑΜ.

Επιπλέον, ενημέρωσε τα μέλη της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ και τους παρόντες στη συνεδρίαση για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος ΔΑΜ στην περιοχή επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα:

  • Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα οκτώ (8) πράξεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά ή περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για τους Δήμους που καλύπτονται από το Εδαφικό Σχέδιο Μεγαλόπολης,
  • Βρίσκεται σε προετοιμασία και σύντομα θα ανακοινωθεί μια νέα δράση επιχειρηματικότητας αρχικού προϋπολογισμού 50,0 εκ ευρώ που θα αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων)

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ