ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

NEWS

5η Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε το 1972 από τα Ηνωμένα Έθνη και έκτοτε επιδιώκει να αναδείξει τις πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, προσκαλώντας όλους μας (κράτη, επιχειρήσεις, ανθρώπους) να δεσμευτούμε για την προστασία του πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια για αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). Η τελευταία συνιστά ουσιαστικά μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που επιδιώκει το μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, η οικονομία της οποίας θα είναι σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, γεγονός που μεταφράζεται σε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Η Ελλάδα εναρμονιζόμενη με αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική, έχει ενσωματώσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε εθνικό επίπεδο τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, γεγονός που αποτυπώνεται στο περιεχόμενο τόσο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια & το Κλίμα (ΕΣΕΚ) όσο και στο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της χώρας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Η Διοίκηση και τα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ), όντας οι θεσμικά αρμόδιοι για τον κεντρικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και την υλοποίηση των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, «χαιρετίζουν καταρχάς τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και δηλώνουν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μετάβαση της χώρας μας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία να είναι ομαλή και πραγματικά δίκαιη δίνοντας προτεραιότητα (χωρίς αποκλεισμούς) στις περιοχές, στους κλάδους, στους εργαζόμενους και στους ανθρώπους που θα έρθουν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις αυτής της προσπάθειας».