ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

CALLS FOR PROPOSALS

2.2.2: Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία

Ημερομηνία έκδοσης: 24/10/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/11/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/03/2024

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: : 2.2.2

Προϋπολογισμός: 12.135.000,00 €

Η δράση αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. Συμπληρωματικά η δράση δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προβούν προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω Φ/Β με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Η ενέργεια περιβάλλοντος που αξιοποιείται από τις αντλίες θερμότητας για θέρμανση λογίζεται ως ΑΠΕ, σύμφωνα με την Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και προσμετράται και στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Επίσης, η ενέργεια περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για ψύξη λογίζεται πλέον και αυτή ως ΑΠΕ σύμφωνα με τον πρόσφατο Κανονισμό 2022/759 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2021. Λόγω των κλιματικών χαρακτηριστικών της, η ΔΜ έχει την υψηλότερη απαίτηση σε θέρμανση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας και αποτέλεσε την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα όπου μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν τα συστήματα τ/θ για τις ανάγκες των πολιτών (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο). Καθώς όμως η τ/θ δε δύναται να καλύψει το σύνολο των νοικοκυριών της περιφέρειας, έρχεται η συγκεκριμένη δράση να προωθήσει την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα, σε συνδυασμό με επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοπαραγωγής και στήριξης των ΑΠΕ, που θα συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη διατήρηση της ενεργειακής ταυτότητας των περιοχών αυτών.

Πληροφορίες: κ. Δ. Μωραΐτη, Ε-mail: [email protected]

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία  Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6006864