ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

CALLS FOR PROPOSALS

06/09/2023: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

Ημερομηνία έκδοσης: 06/09/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 19/1/2024

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Νοσοκομείο Καστοριάς και Νοσοκομείο Φλώρινας

Κωδ. Πρόσκλησης: : 2.1.1

Προϋπολογισμός: 8.308.067,00 €

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια, υποδομές και λειτουργίες. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Πληροφορίες: Δ. Μωραΐτη
Τηλ.: 2160046164
Email: [email protected]

2η Τροποποίηση

1η Τροποποίηση

Πρόσκληση (Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

15/02/2024: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

Διαβάστε Περισσότερα »

Σχετικές Αποφάσεις Ένταξης

Τίτλος: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας των Δημοσίων Υποδομών (Μεταφερόμενα έργα) Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6004541