ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Τίτλος: Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)

Απόρριψη πρότασης της Πράξης «Προμήθεια εγκατάσταση Φ/Β συστήματος και μπαταρίας, Ενεργειακή Κοινότητα Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6003818 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος: «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6006870

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6006870 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας των Δημοσίων Υποδομών (Μεταφερόμενα έργα)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS):6004541

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 6004541 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 6004541 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων ΠΔΜ σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά» με Κωδικό ΟΠΣ 6005166 στο Πρόγραμμα […]

Τίτλος: Ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στο B. Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 6001261 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ […]

Τίτλος: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000042 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000041 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Δικαιούχος ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000041 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Κωδικός ΟΠΣ(MIS): 6000040 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Δικαιούχος ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6000040 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»