ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

9/1/2023: Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στις Περιοχές ΔΑΜ

Ημερομηνία έκδοσης: 09/01/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/01/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 03/03/2023

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: Α/0006

Προϋπολογισμός: 6.000.000,00.€

 

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027 και αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στοχευμένων Παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που αφορούν στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την υποστήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού και την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών που συνδέονται ή επηρεάζονται από την αλλαγή της υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας.

Πληροφορίες: κα Μαρία Καραβά, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

1η Τροποποίηση
Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης