ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

9/1/2023: Ανάπτυξη Συνεργατικών χώρων εργασίας (Co-Working Spaces)

Ημερομηνία έκδοσης: 09/01/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/01/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 03/03/2023

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: Α/0004

Προϋπολογισμός: 1.800.000,00.€

 

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027 και αφορά στη δημιουργία Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-working Spaces) σύμφωνα με τη Στρατηγική Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλκυση και απασχόληση νέων επιστημόνων και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, στην ΠΔΜ και τη Μεγαλόπολη.

Πληροφορίες: κα Έλλη Κρασσοπούλου, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης