ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

23/12/2022: Δημιουργία Θερμοκοιτίδων & εκκολαπτηρίων για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ημερομηνία έκδοσης: 23/12/2022

Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/12/2022

Τελευταία ημέρα υποβολής: 5/3/2023

Εκδούσα Αρχή: ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.1.1

Προϋπολογισμός: 9.000.000,00 €

Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία τριών Θερμοκοιτίδων, εκκολαπτηρίων επιχειρηματικότητας (accelerator) στην Μεγαλόπολη, την Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη αντίστοιχα, εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027, με εστίαση στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Πληροφορίες: κα Έλλη Κρασσοπούλου, E-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης