ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Group 2048

Σας ευχαριστούμε!

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Newsletter του Προγράμματος
«Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027
μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε
ώστε να επιβεβαιώσετε το email σας.