ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

Νέο επίσημο κανάλι του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 στο Instagram

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 εγκαινίασε τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram!

Ακολουθήστε μας για ακόμα περισσότερο περιεχόμενο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://loom.ly/dV4LLro