ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

27/05/2024: Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο κοινωνικό της πρόσημο

Ευρωβαρόμετρο: Οι Έλληνες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο κοινωνικό της πρόσημο 

Τα τελευταία αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του Ευρωβαρομέτρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (91%) είναι σημαντική γι’ αυτούς η κοινωνική Ευρώπη. Η Ευρώπη, δηλαδή, που φροντίζει για ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, δίκαιες συνθήκες εργασίας και συμπερίληψη.  

Επίσης, το 53% θεωρεί ότι οι συνθήκες αυτές βελτιώνονται και ότι θα έχουμε μια κοινωνικότερη Ευρώπη το 2030. 

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα του Ευρωβαρομέτρου είναι ότι το 65% των Ελλήνων πιστεύει ότι το επίπεδο διαβίωσης στην ΕΕ είναι το βασικότερο στοιχείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της, ενώ το 67% πιστεύει ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής πρέπει να ανέλθει σε προτεραιότητα. 

Στα πολύ θετικά νέα είναι το ρεκόρ στο ποσοστό απασχόλησης (75,4 %) σε όλη την ΕΕ το 2023, το οποίο ήρθε ως αποτέλεσμα της άμεσης απόκρισης και των στοχευμένων προσπαθειών που έγιναν για διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά την πανδημία. 

 Από το 2019, η ΕΕ επενδύει ακόμη περισσότερο στη δημιουργία μια ισχυρότερης κοινωνικής Ευρώπης με το νέο στόχο για το 2030 να είναι 15 εκατομ. λιγότεροι άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Για να το επιτύχει αυτό, η ΕΕ προωθεί, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτικά πακέτα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και την ενίσχυση επενδυτικών στοιχείων των επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξή τους και την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

ΠΗΓΗ: EMPLOYMENT AND SOCIAL POLICY | April 2024 | EUROPEAN COMMISSION