ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΝΕΑ ΔΑΜ

Επίσκεψη του Διοικητή στην Κοζάνη στις 12 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της 1ης επίσημης συνεδρίασης της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου για την επίσκεψη του Διοικητή στην Κοζάνη στις 12 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της 1ης επίσημης συνεδρίασης της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας

Στις 12 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης η 1η επίσημη συνεδρίαση της νεοσύστατης Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία συμμετείχε ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ κ. Καλλίρης, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και στελέχη της Υπηρεσίας, καθώς και ο επικεφαλής της Γεωγραφικής Μονάδας για την Ελλάδα & την Κύπρο στην Γενική Δ/νση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρ. Επιτροπής κ. Rasmussen.

Ο κ. Καλλίρης αναφέρθηκε καταρχάς στον κομβικό ρόλο αυτής της Επιτροπής, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ με απώτερο στόχο την ενεργή συμμετοχή των αρχών, των φορέων και των πολιτών της περιοχής στην υλοποίηση και αναμόρφωση, όπου απαιτείται, του εγκεκριμένου σχεδιασμού ΔΑΜ.

Επιπλέον, ενημέρωσε τα μέλη της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ και τους παρόντες στη συνεδρίαση για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος ΔΑΜ στην Δυτική Μακεδονία επισημαίνοντας ότι μέχρι τώρα:

• Έχουν εξειδικευθεί 14 δράσεις προϋπολογισμού 567,1 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο ~35% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος ΔΑΜ,
• Έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΔΑΜ 11 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ~72,3 εκ. ευρώ (καλύπτοντας το ~52,1% του προϋπολογισμού όλων των ενταγμένων πράξεων του Προγράμματος),
• Βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης 3 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 43,7 εκ. ευρώ, τα οποία αναμένεται σύντομα να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΔΑΜ,
• Προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν πολύ σύντομα 2 διακριτές προκηρύξεις για το Καθεστώς ΔΑΜ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, μέσω των οποίων στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 196,0 εκ. (εκ των οποίων 105,0 εκ. για ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων & 91,0 εκ. για την ενίσχυση Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων),
• Βρίσκεται σε προετοιμασία μια νέα δράση επιχειρηματικότητας αρχικού προϋπολογισμού 50,0 εκ ευρώ, εκ των οποίων 31,5 εκ για την Δυτική Μακεδονία, που θα αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων)

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Περιφερειακής/Εδαφικής Επιτροπής ΔΑΜ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και των συνεργατών του με τον πρόεδρο και μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων και την προετοιμασία των νέων.