ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Χαιρετισμός Διοικητή

Η ενεργειακή μετάβαση ξεκίνησε ως μια ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και τη μεταστροφή της οικονομίας σε πιο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Οι πρόσφατες διεθνείς συγκυρίες όμως, με προεξέχουσα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, την καθιστούν πλέον κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτάρκεια της Χώρας μας σε περιόδους έντονων και απρόβλεπτων κρίσεων.

Η Χώρα μας, από το 2019 και έπειτα, για πρώτη φορά ξεκίνησε μια συστηματική και πολιτικά συντονισμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός εθνικού οδικού χάρτη τόσο για τη μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής μας σε πιο καθαρές και βιώσιμες μορφές ενέργειας όσο και για την έμπρακτη στήριξη των τοπικών οικονομιών και των ανθρώπων στις επηρεαζόμενες περιοχές ώστε αυτή η μετάβαση να καταστεί δίκαιη για όλους.

pelopidas-kalliris__art-big

Σε αυτό το πλαίσιο και μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ετών η Ελλάδα μεταξύ άλλων κατάφερε:

  • Να διαμορφώσει ένα σαφές και συνεκτικό Εθνικό Σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΣΔΑΜ) με σκοπό να προσδιοριστούν οι στρατηγικές επιλογές που θα δώσουν νέα αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία των περιοχών που επηρεάζονται πιο άμεσα από την ενεργειακή μετάβαση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις.
 
  • Να έχει πρόσβαση σε σημαντικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του ΣΔΑΜ (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Ειδικό Καθεστώς του InvestEU, IEB Loan Facility, RRF, Πράσινο Ταμείο, ΕΠΑ, κ.λπ.).
 
  • Να διαμορφώσει, να θεσμοθετήσει και να θέσει σε λειτουργία ένα ευέλικτο και συνεκτικό σύστημα διοίκησης και διακυβέρνησης για την υλοποίηση του ΣΔΑΜ.
 
  • Να συντάξει ένα διακριτό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 το οποίο στις 16.06.2022 έγινε το 1ο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έλαβε την έγκριση της ΕΕ.
 
Όντας ο πρώτος Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥ ΔΑΜ) -δηλ. της εθνικής αρχής που έχει θεσμικά την πλήρη αρμοδιότητα για τον κεντρικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση των πολιτικών επιλογών της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)- μαζί με μια εξαιρετικά ικανή και άρτια καταρτισμένη ομάδα υπηρεσιακών στελεχών έχουμε την τιμή και παράλληλα την τεράστια ευθύνη να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για να γίνουν πράξη οι προβλέψεις τόσο του ΣΔΑΜ όσο και του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027.
 
Πολύτιμος αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η υποστήριξη της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ, κ. Νίκου Παπαθανάση.
 
Απώτερος στόχος όλων μας είναι η ενεργειακή μετάβαση από πρόκληση να μετατραπεί σε αναπτυξιακή ευκαιρία: για μεν τις περιοχές που επηρεάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ένα πιο ανταγωνιστικό, πιο σύγχρονο και πιο ισχυρό παραγωγικό μοντέλο, για δε τη χώρα μας να καταστεί ενεργειακά αυτόνομη και ασφαλής προσελκύοντας νέες και καινοτόμες επενδύσεις.