ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
ΕΥΔΑΜ – Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να γίνει η πρώτη ομάδα χωρών που θα είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές & τα εξαρτημένα από τα ορυκτά καύσιμα νησιά.
Προϋπολογισμός: 1,63 δισ. €
Μετάβαση της χώρας μας σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
Χρηματοδότηση έργων & επενδύσεων για την οικονομική διαφοροποίηση των επηρεαζόμενων περιοχών.
Στήριξη & ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού.
Νέα πνοή ανάπτυξης με βιώσιμο & κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  Στόχος η μετατροπή της περιφέρειας σε “Εναλλακτικό Κόμβο καθαρής ενέργειας” & η προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς εθνικής σημασίας.
 • Δήμος Μεγαλόπολης και όμοροι Δήμοι Τρίπολης, Γορτυνίας & Οιχαλίας
  Στόχος η ανάδειξη σε “Πόλο επιχειρηματικότητας” για καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες (αγροδιατροφή, κυκλική & ψηφιακή οικονομία).
 • Νησιά Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτη
  Στόχος η οικολογική ανάδειξη των νησιών μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων “Καθαρής Ενέργειας” ανάπτυξη του τουρισμού & της γαλάζιας οικονομίας βάση των τοπικών αναγκών & συνθηκών.

Προτεραιότητες

 •  Ενίσχυση & προώθηση της επιχειρηματικότητας, διαφοροποίηση του οικονομικού μοντέλου
 • Ενεργειακή μετάβαση – Κλιματική ουδετερότητα, κλιματικά ουδέτερη οικονομία
 • Αναπροσαρμογή χρήσεων γης – Κυκλική οικονομία, αναγέννηση & επανάχρηση υποβαθμισμένων εκτάσεων λιγνιτικών πεδίων
 • Δίκαιη εργασιακή μετάβαση, νέες θέσεις εργασίας
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας – GReco Islands, ενεργειακή μετάβαση & ποιότητα ζωής

 

Επιχειρήσεις, Νεοφυείς επιχειρήσεις
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα
Ιδιώτες, Νοικοκυριά
Τοπική αυτοδιοίκηση
Άνεργοι, Εργαζόμενοι, Αυτοαπασχολούμενοι
Ευάλωτες ομάδες, πληθυσμού
Ενεργειακές κοινότητες
Κοινωνικοί εταίροι, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές ενώσεις

Η Ελλάδα πρωτοπορεί
Βιώσιμη ανάπτυξη
Δυναμικός μετασχηματισμός
Νέες ευκαιρίες

Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
Μητροπόλεως 45, Αθήνα 10556
[email protected] // 2160046100
eydam.gr // espa.gr