ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ).

Συνημμένα Αρχεία: Γ.Πρ. 2024 – 4944 – Έγγραφο – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ_ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ