ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) στις Πρέσπες

ΝΕΑ ΔΑΜ Ο Δήμος Πρεσπών και το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» – ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 13/03/2024, και ώρα 18:30μ.μ. στις Πρέσπες, στο Παλαιό Δημαρχείο Πρεσπών (Λαιμός Πρεσπών), με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της […]