ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

07/04/2023: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027»

Διευκρίνιση (ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ.: 23393/14-03-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012314610, ΑΔΑ: 69ΞΙ46ΜΤΛΡ-ΗΝΚ) Η Αναθέτουσα Αρχή, όσον αφορά την Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την […]

Την Παρασκευή 21/4/2023 η νέα ημερομηνία εκδήλωσης ενημέρωσης της ΕΥΔΑΜ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ενημέρωσης της ΕΥΔΑΜ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, η οποία είχε αναβληθεί σε ένδειξη πένθους για το δυστύχημα των Τεμπών. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάσης, ενώ θα παραστούν και θα απευθύνουν ομιλίες, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. […]