24/10/2023: Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία

Ημερομηνία έκδοσης: 24/10/2023 Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/11/2023 Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2024 Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωδ. Πρόσκλησης: : 2.2.2 Προϋπολογισμός: 12.135.000,00 € Η δράση αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. Συμπληρωματικά η δράση δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προβούν […]

27/9/2023: Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)

Ημερομηνία έκδοσης: 27/09/2023 Νέες ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής: Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/11/2023 Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/4/2024 Δικαιούχοι: 1)Ενεργειακές κοινότητες του ν. 4513/2018 2)Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε) και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) του ν. 5037/2023 Κωδ. Πρόσκλησης: : 2.2.1 Προϋπολογισμός: 41.795.000,00.€ Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά στη στήριξη των ενεργειακών […]

06/09/2023: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας των Δημόσιων Υποδομών (Μεταφερόμενα Έργα)

Ημερομηνία έκδοσης: 06/09/2023 Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/09/2023 Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/10/2023 Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωδ. Πρόσκλησης: 2.1.1 Προϋπολογισμός: 8.308.067,00.€ Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταφερόμενα έργα). Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση […]