ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Τίτλος: Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την Ανάπτυξη Δράσεων Αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)

Απόρριψη πρότασης της Πράξης «Προμήθεια εγκατάσταση Φ/Β συστήματος και μπαταρίας, Ενεργειακή Κοινότητα Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 6003818 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Τίτλος: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας των Δημοσίων Υποδομών (Μεταφερόμενα έργα)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS):6004541

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 6004541 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με Κωδικό ΟΠΣ 6004541 στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων ΠΔΜ σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά» με Κωδικό ΟΠΣ 6005166 στο Πρόγραμμα […]