ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

20/12/2022: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β’ 677) και έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 2021-2027

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21/12/2022 Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο των ενεργειών υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να […]