ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΑΜ

Υπό κατασκευή.