ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Managing Authority

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό και αποτελεί Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 συγκροτείται από τις εξής 3 Μονάδες:

Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Β. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων
Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης.

Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 45903/11-05-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 

ΦΕΚ 462 Β_24.01.2024 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Email: [email protected]
Γραμματεία Διοικητή:
Τηλ. 210 60046149
Email: [email protected]

Ντερτιλής Βασίλειος
Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ
Τηλ: 2160046150
Email: [email protected]

Πραγιάτη Μαρία
Προϊσταμένη
Τηλ: 2160046160
Email: [email protected]

Βαρουξή Σοφία
Στέλεχος
Τηλ: 2160046161 
Email: [email protected]

Καραβά Μαρία
Στέλεχος
Τηλ: 2160046162 
Email: [email protected]

Κρασσοπούλου Έλλη
Στέλεχος
Τηλ: 2160046163 
Email: [email protected]

Μωραϊτη Διαμαντίνα
Στέλεχος
Τηλ: 2160046164 
Email: [email protected]

Καρακάσης Χρήστος
Προϊστάμενος
Τηλ: 2160046170
Email: [email protected]

Ανδρονή Μαρία
Στέλεχος
Τηλ: 2160046171
Email: [email protected]

Δαλάκα Αναστασία
Στέλεχος
Τηλ: 2160046172
Email: [email protected]

Δογάνη Πηνελόπη
Στέλεχος
Τηλ: 2160046175
Email: [email protected]

Μπάρτζη Βασιλική
Στέλεχος
Τηλ: 2160046174
Email: [email protected]

Πέλκα Ευαγγελία
Στέλεχος
Τηλ: 2160046173
Email: [email protected]

Ζαρκοπούλου Αναστασία
Προϊσταμένη
Τηλ: 2160046180 
Email: [email protected]

Ευαγγελάτος Σπυρίδων
Στέλεχος
Τηλ: 2160046187 
Email: [email protected]

Παπαχρήστου Αλεξάνδρα
Στέλεχος
Τηλ: 2160046183 
Email: [email protected]

Παππά Ελένη
Στέλεχος
Τηλ: 2160046181 
Email: [email protected]

Ριζάκου Αντιγόνη
Στέλεχος
Τηλ: 2160046184
Email: [email protected]

Σταματίου Γεώργιος
Στέλεχος
Τηλ: 2160046176
Email: [email protected]