ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &​ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Δνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αναλαμβάνει τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), καθώς και τον σχεδιασμό και αναθεώρηση των ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, σε συνεργασία με τη ΔΑ ΕΣΠΑ – ΔΑΜ.