ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

11/04/2023: Πράσινο Κέντρο Δεδομένων και Υπερυπολογιστή στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία έκδοσης: 11/04/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/04/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 13/07/2023

Δικαιούχος: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Κωδ. Πρόσκλησης: 1.1.5

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 €.

Η Δράση αφορά στη δημιουργία του εμβληματικού έργου του «Πράσινου Κέντρου Δεδομένων και Υπερυπολογιστή στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας», που θα υλοποιηθεί για την κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Η δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας και στην Κατηγορία Παρέμβασης: Έρευνα – Καινοτομία – Προηγμένες Τεχνολογίες, του Προγράμματος.

Πληροφορίες: κα. Έλλη Κρασσοπούλου, Ε-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Τροποποίηση Πρόσκλησης

Πρόσκληση

Συνημμένα Αρχεία