ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης - ΕΥΔΑΜ
ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

06/09/2023: Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας των Δημόσιων Υποδομών (Μεταφερόμενα Έργα)

Ημερομηνία έκδοσης: 06/09/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/09/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/10/2023

Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ. Πρόσκλησης: 2.1.1

Προϋπολογισμός: 8.308.067,00.€

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 και αφορά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μεταφερόμενα έργα). Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων και υποδομών και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια, υποδομές και λειτουργίες. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Ε-mail: [email protected]

Πρόσκληση

Συνημμένα Αρχεία