ΕΣΠΑ - ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

22-03-2023: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

Ημερομηνία έκδοσης: 22/03/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/03/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2023

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)

Κωδ. Πρόσκλησης: 4.1.2

Προϋπολογισμός: 10.300.000,00 €.

Η Δράση εντάσσεται στην Κατηγορία Παρέμβασης που αφορά τις άμεσες παρεμβάσεις απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής στις επηρεαζόμενες περιοχές. Αφορά τους εργαζομένους των Λιγνιτικών Περιοχών, ιδίως λόγω της αδυναμίας άμεσης προσαρμογής τους στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σε τοπικές οικονομίες με κατά τεκμήριο αδύναμη και παραδοσιακή οικονομική βάση. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (περιοχή Μεγαλόπολης).

Πληροφορίες: κα. Μαρία Καραβά, Ε-mail: [email protected]

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση

Συνημμένα Αρχεία